• slider.png
  • slider2.png
Organizacja pracy PDF Drukuj Email

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 7:30 Witamy się, rozmawiamy, bawimy się, rysujemy, śpiewamy , podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenia wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję ...

7:30 - 8:30 Witamy się z naszą Panią planujemy dzień - lepiej się nie spóźniać, szkoda stracić ciekawe zajęcia, realizujemy zajęcia zaplanowane w  I części dnia.

8:30 -8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Przygotowujemy się do śniadania. Czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie

8:50 - 9:20 Śniadanie

9:20 - 9:30 Czynności  higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu, teraz myjemy nie tylko ręce ale i ząbki.

9:30 - 10:30 Odbywają się zajęcia organizowane, według planów Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią: malujemy, lepimy, rysujemy, wycinamy,  śpiewamy, tańczymy, uczestniczymy w zajęciach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, wychodzimy na wycieczki, spacery, czasami zapraszamy gości albo bierzemy udział w przedszkolnych uroczystościach.

10:00 - 11.30 Rozpoczynają się zajęcia dodatkowe – religia albo zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań, prace porządkowo - gospodarcze, obserwujemy przyrodę, prowadzimy zabawy badawcze, uczestniczymy w wycieczkach i spacerach, bawimy się na placu zabaw.

11:30 - 11:50 Przygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.

11:50 - 12:20 Obiad

12:20 - 12:30 Odpoczywamy po obiedzie. Ćwiczenia relaksacyjne

12:30 - 14:00 Zabawy ruchowe na przebudzenie, zachęcają nas do dalszej zabawy. Odbywają się zabawy organizowane przez Panie według planu w III części dnia. Odbywają się zajęcia warsztatowe:- zajęcia twórcze, plastyczno - konstrukcyjne; zabawy muzyczne , uczymy się słuchać  bajek , opowiadań , a następnie  samodzielnie interpretować  poznany tekst...

14:00 - 14:10 Przygotowujemy się do podwieczorku.

14:10 - 14:30 Podwieczorek

14:30 - 16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.